آیین كار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاك در سردخانه 24ص
دسته بندی صنایع غذایی
بازدید ها 60
فرمت فایل doc
حجم فایل 790 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23
6,000 تومان
آیین كار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاك در سردخانه 24ص

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر

فهرست مطالب

 

آئین كار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاك در سردخانه ها

هدف

دامنه كاربرد

تعاریف

اثرات نشت گاز بر پایه میزان غلظت گاز آمونیاك

5- نشت گاز آمونیاك

اثرات زیست محیطی ناشی از نشت آمونیاك

اصول پیشگیری از نشت گاز آمونیاك

روش مقابله با نشت آمونیاك

 

آئین كار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاك در سردخانه ها

1- هدف

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین آئین كار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاك در سردخانه  های ثابت می  باشد.

2- دامنه كاربرد

این استاندارد در مورد سردخانه  های ثابت كه از گاز آمونیاك به عنوان شاره سرمازا استفاده می  كنند، كاربرد د ارد.

3- تعاریف

در این استاندارد واژه  ها و اصطلاحات با تعاریف زیر بكار برده می  شود:

3-1- سردخانه  های ثابت آمونیاكی - مجموعه  ایست از ساختمان و تجهیزات كه بتواند شرایط ویژه نگهداری مواد خوراكی و فاسد شدنی را عمدتأ از نظر دما، دمه نسبی (رطوبت نسبی ) و در صورت لزوم سایر شرایط موردنیاز را با استفاده از آمونیاك تامین نماید. (رجوع شود به استاندارد ملی 1899)

3-2- آمونیاك - تركیبی است با فرمول شیمیایی  NH3و در شرایط متعارفی بصورت گاز بی  رنگ  ، با بوی بسیار نافذ ، قلیائی  ، سبكتر از هوا و تقریبأ  50درصد وزن هوا می  باشد.

3-3- شاره سرمازا - به ماده  ای كه برای جذب گرما و تولید سرما در سیستم  های گرماگیر (سرمازا) بكار می  رود اطلاق می  شود.

3-4- فشارنده یا كمپرسور - ابزاری است كه به صورت مكانیكی بر فشار بخار شاره سرمازا می  افزاید

3-5- واحد كمپرسور 1 - تشكیلات متراكم كننده شاره سرمازا بدون تقطیر كننده و مخزن مایه را گویند.

3-6- تقطیر كننده یا كندانسور 2 - بخشی است كه در آن با تبادل حرارت  ، شاره سرمازای فشرده شده  ، گرما از دست داده و به مایع تبدیل می  شود.

3-7- واحد تقطیر 3 - تركیب ماشین  آلات ویژه  ای شامل : یك یا چند كمپرسور پرقدرت  ، تقطیر كننده  ، مخزن مایع (در صورت نیاز) و دیگر لوازم فرعی در سیستم سردساز می  باشد.

3-8- صفحه انفجاری 4 - صفحه یا ورقه  ای است كه در فشار معینی (تعیین شده در آزمایش ) می  تركد.

3-9- تبخیر كننده 5 - بخشی از سیستم سردساز كه در آن شاره سرماساز را كه به شكل مایع وجود دارد، برای فرآیند تبرید به بخار تبدیل می  كند.

3-10- واحد تبخیر كننده - تركیب ویژه ماشین  آلاتی است كه در یك سیستم سردساز وجود دارد و شامل یك یا چند كمپرسور قوی  ، تبخیر كننده  ، مخزن مایع (در صورت نیاز) و دیگر لوازم فرعی است .

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
استاندارد روش اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراك دام و طیور
استاندارد روش اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراك دام و طیور

تحقیق استاندارد آرد كنجاله بادام زمینی
تحقیق استاندارد آرد كنجاله بادام زمینی

تحقیق نگهداری انگور در سرد خانه
تحقیق نگهداری انگور در سرد خانه

نقش مواد غذایی اکسیدانی در سلامتی بدن 5ص
نقش مواد غذایی اکسیدانی در سلامتی بدن 5ص

ماشینهای بسته بندی مواد غذایی 30ص
ماشینهای بسته بندی مواد غذایی 30ص

تحقیق کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع
تحقیق کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع

تحقیق غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی
تحقیق غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی

شیر
شیر

تحقیق سیلو
تحقیق سیلو

سیستم های HACCP در صنایع غذایی
سیستم های HACCP  در صنایع غذایی

روش جلوگیری از اسراف و کاهش ضایعات
روش جلوگیری از اسراف و کاهش ضایعات

خیار 16ص
خیار 16ص

تحقیق تولید کمپوست
تحقیق تولید کمپوست

تغذیه کاربردی
تغذیه کاربردی

تعریف عیار پروتئین
تعریف عیار  پروتئین

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل یار

بالا